Medzinárodné Akcie

Regional training course on advanced dosimetry and treatment planning in radiation therapy

Názov akcie: Regional training course on advanced dosimetry and treatment planning in radiation therapy

Dátum konania od: 14.10.2024

Dátum konania do: 25.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 29.07.2024

Miesto konania: Moscow, RUS

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional training course on advanced dosimetry and treatment planning in radiation therapy

Prílohy:

MA-0197-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0197-2024_OEH form.pdf
MA-0197-2024_Call for Nominations RER6043.pdf

Aktualizácia: 08.07.2024