Medzinárodné Akcie

RW on Advanced Treatment Planning for Head and Neck Cancer: From Contouring to Plan Evaluation

Názov akcie: RW on Advanced Treatment Planning for Head and Neck Cancer: From Contouring to Plan Evaluation

Dátum konania od: 12.06.2023

Dátum konania do: 30.06.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 10.05.2023

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RW on Advanced Treatment Planning for Head and Neck Cancer: From Contouring to Plan Evaluation

Prílohy:

MA-0197-2023_Invitation Letter_EVT2302442.pdf
MA-0197-2023_Information Sheet_EVT2302442.pdf
MA-0197-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 20.04.2023