Medzinárodné Akcie

RW on the Establishment of Low and Intermediate Level Waste Characterization Methodologies and Infrastructures

Názov akcie: RW on the Establishment of Low and Intermediate Level Waste Characterization Methodologies and Infrastructures

Dátum konania od: 12.09.2022

Dátum konania do: 16.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 30.06.2022

Miesto konania: Yerevan, Armenia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RW on the Establishment of Low and Intermediate Level Waste Characterization Methodologies and Infrastructures

Prílohy:

MA-0197-2022_ME-RER9154-2203718 Invitation Letter.pdf
MA-0197-2022_ME-RER9154-2203718 Information sheet.pdf
MA-0197-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022