Medzinárodné Akcie

Regional training course on the physics of brachytherapy

Názov akcie: Regional training course on the physics of brachytherapy

Dátum konania od: 30.09.2024

Dátum konania do: 04.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 25.07.2024

Miesto konania: Moscow, RUS

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional training course on the physics of brachytherapy

Prílohy:

MA-0196-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0196-2024_OEH form.pdf
MA-0196-2024_Call for Nominations RER6043.pdf

Aktualizácia: 08.07.2024