Medzinárodné Akcie

ITC on Licensing and Construction Preparation and Oversight of NPPs

Názov akcie: ITC on Licensing and Construction Preparation and Oversight of NPPs

Dátum konania od: 29.05.2023

Dátum konania do: 09.06.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 25.04.2023

Miesto konania: Ulsan, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: ITC on Licensing and Construction Preparation and Oversight of NPPs

Prílohy:

MA-0196-2023_EVT2301018 Invitation Letter.pdf
MA-0196-2023_EVT2301018 Information Sheet.pdf
MA-0196-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 18.04.2023