Medzinárodné Akcie

Interregional Workshop on Economic Competitiveness, Marketability, and Bankability of Micro and Small Modular Reactor Technologies

Názov akcie: Interregional Workshop on Economic Competitiveness, Marketability, and Bankability of Micro and Small Modular Reactor Technologies

Dátum konania od: 15.08.2022

Dátum konania do: 18.08.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 25.06.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: Interregional Workshop on Economic Competitiveness, Marketability, and Bankability of Micro and Small Modular Reactor Technologies

Prílohy:

MA-0196-2022_ME-INT2023-EVT2204092 Invitation Letter.pdf
MA-0196-2022_ME-INT2023-EVT2204092 Information Sheet.pdf
MA-0196-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022