Medzinárodné Akcie

Technical meeting of the collaborative project “Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability Pilot Study on Potential of Innovative Nuclear Installations to Support Multi-recycling of Fuel in a Nuclear Energy System (STEP FORWARD)

Názov akcie: Technical meeting of the collaborative project “Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability Pilot Study on Potential of Innovative Nuclear Installations to Support Multi-recycling of Fuel in a Nuclear Energy System (STEP FORWARD)

Dátum konania od: 05.11.2024

Dátum konania do: 08.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 13.09.2024

Miesto konania: Vienna, Austria / Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical meeting of the collaborative project “Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability Pilot Study on Potential of Innovative Nuclear Installations to Support Multi-recycling of Fuel in a Nuclear Energy System (STEP FORWARD)

Prílohy:

MA-0195-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0195-2024_Infor. Sheet.pdf
MA-0195-2024_24-02667E_NV.pdf

Aktualizácia: 08.07.2024