Medzinárodné Akcie

TM on State-of-the-art Thermal Hydraulics of Fast Reactors

Názov akcie: TM on State-of-the-art Thermal Hydraulics of Fast Reactors

Dátum konania od: 26.09.2022

Dátum konania do: 30.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 24.06.2022

Miesto konania: Camugnano, Italy,

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on State-of-the-art Thermal Hydraulics of Fast Reactors

Prílohy:

MA-0195-2022_22-02344E_NV.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022