Medzinárodné Akcie

Regional Training Course on Basic Quality Control and Dosimetry in Diagnostic Radiology

Názov akcie: Regional Training Course on Basic Quality Control and Dosimetry in Diagnostic Radiology

Dátum konania od: 07.10.2024

Dátum konania do: 11.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 25.07.2024

Miesto konania: Astana, Kazakhstan

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Training Course on Basic Quality Control and Dosimetry in Diagnostic Radiology

Prílohy:

MA-0194-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0194-2024_Occupational Exposure History (OEH) Form.docx
MA-0194-2024_TN-RER6042-2403269 Information Sheet.pdf
MA-0194-2024_TN-RER6042-2403269 Invitation letter.pdf

Aktualizácia: 08.07.2024