Medzinárodné Akcie

TM on New and Emerging Technologies to Advance Decommissoning Projects

Názov akcie: TM on New and Emerging Technologies to Advance Decommissoning Projects

Dátum konania od: 29.08.2022

Dátum konania do: 02.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 05.07.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on New and Emerging Technologies to Advance Decommissoning Projects

Prílohy:

MA-0194-2022_22-02322E_M.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022