Medzinárodné Akcie

International Training Course on Insider Threats Using the Shapash 3D Model

Názov akcie: International Training Course on Insider Threats Using the Shapash 3D Model

Dátum konania od: 26.08.2024

Dátum konania do: 30.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 15.07.2024

Miesto konania: Seibersdorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Training Course on Insider Threats Using the Shapash 3D Model

Prílohy:

MA-0193-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0193-2024_24-02537E_Encl.pdf
MA-0193-2024_24-02537E_NV.pdf

Aktualizácia: 03.07.2024