Medzinárodné Akcie

TM to Revise IAEA Safety Report Series No. 50 “Decommissioning Strategies for Facilities using Radioactive Material”

Názov akcie: TM to Revise IAEA Safety Report Series No. 50 “Decommissioning Strategies for Facilities using Radioactive Material”

Dátum konania od: 15.08.2022

Dátum konania do: 19.08.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 23.06.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM to Revise IAEA Safety Report Series No. 50 “Decommissioning Strategies for Facilities using Radioactive Material”

Prílohy:

MA-0193-2022_22-02347E.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022