Medzinárodné Akcie

TM on the Storage of Radioactive Waste

Názov akcie: TM on the Storage of Radioactive Waste

Dátum konania od: 15.08.2022

Dátum konania do: 19.08.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 04.07.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Storage of Radioactive Waste

Prílohy:

MA-0192-2022_22-02288E.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022