Medzinárodné Akcie

Interregional Workshop on Graded Approach for Site Evaluation for Small Modular Reactors

Názov akcie: Interregional Workshop on Graded Approach for Site Evaluation for Small Modular Reactors

Dátum konania od: 26.06.2023

Dátum konania do: 29.06.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 12.04.2023

Miesto konania: Beijing, China

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: Interregional Workshop on Graded Approach for Site Evaluation for Small Modular Reactors

Prílohy:

MA-0191-2023_INT2023-2301209 Invitation letter.pdf
MA-0191-2023_ME-INT2023-2301209_Information Sheet_ Beijing China_26-30 June 2023.pdf
MA-0191-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 05.04.2023