Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Cost Estimation and Financing for Decommissioning – predĺženie termínu na prihlasovanie

Názov akcie: Interregional Training Course on Cost Estimation and Financing for Decommissioning – predĺženie termínu na prihlasovanie

Dátum konania od: 19.08.2024

Dátum konania do: 23.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 17.07.2024

Miesto konania: Pretoria, South Africa

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Training Course on Cost Estimation and Financing for Decommissioning - predĺženie termínu na prihlasovanie

Prílohy:

MA-0190-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0190-2024_TN-INT2020-2402891 OEH Form.docx
MA-0190-2024_TN-INT2020-2402891 Call for Nominations.pdf
MA-0190-2024_Information Sheet TN-INT2020-2402891.pdf

Aktualizácia: 10.07.2024