Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Nuclear Law

Názov akcie: Interregional Training Course on Nuclear Law

Dátum konania od: 28.10.2024

Dátum konania do: 08.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 22.08.2024

Miesto konania: Belgrade, Serbia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Training Course on Nuclear Law

Prílohy:

MA-0189-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0189-2024_EVT2403724-INT0102 Information Sheet.pdf
MA-0189-2024_EVT2403724-INT0102 Invitation Letter.pdf

Aktualizácia: 03.07.2024