Medzinárodné Akcie

ITC on Theranostics including Quality of Practice

Názov akcie: ITC on Theranostics including Quality of Practice

Dátum konania od: 31.07.2023

Dátum konania do: 04.08.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 21.04.2023

Miesto konania: Houston, Texas, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: ITC on Theranostics including Quality of Practice

Prílohy:

MA-0189-2023_Invitation Letter_EVT2301054.pdf
MA-0189-2023_Information sheet_EVT2301054.pdf
MA-0189-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 05.04.2023