Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Recent Developments in Cogeneration Processes in Member States

Názov akcie: Technical Meeting on Recent Developments in Cogeneration Processes in Member States

Dátum konania od: 12.11.2024

Dátum konania do: 14.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.08.2024

Miesto konania: Vienna, Austria / Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Recent Developments in Cogeneration Processes in Member States

Prílohy:

MA-0187-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0187-2024_24-02324E_Encl.pdf
MA-0187-2024_24-02324E_NV.pdf

Aktualizácia: 25.06.2024