Medzinárodné Akcie

RW on Applications of Level 2 and Level 3 of Probabilistic Safety Assessments (PSAs)

Názov akcie: RW on Applications of Level 2 and Level 3 of Probabilistic Safety Assessments (PSAs)

Dátum konania od: 10.07.2023

Dátum konania do: 14.07.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 10.04.2023

Miesto konania: Yerevan, Armenia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: RW on Applications of Level 2 and Level 3 of Probabilistic Safety Assessments (PSAs)

Prílohy:

MA-0187-2023_Invitation Letter ME-RER9160-2301517.pdf
MA-0187-2023_Infosheet ME-RER9160-2301517.pdf

Aktualizácia: 27.03.2023