Medzinárodné Akcie

RTC on In Vitro Techniques for the Application of Induced Mutations on Vegetatively Propagated Crops

Názov akcie: RTC on In Vitro Techniques for the Application of Induced Mutations on Vegetatively Propagated Crops

Dátum konania od: 12.09.2022

Dátum konania do: 23.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 01.07.2022

Miesto konania: Gent, Belgium

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RTC on In Vitro Techniques for the Application of Induced Mutations on Vegetatively Propagated Crops

Prílohy:

MA-0187-2022_TN-RER5024-2201715_Invitation_1 June2022.pdf
MA-0187-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022