Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Strengthening Local Stakeholder Engagement

Názov akcie: Technical Meeting on Strengthening Local Stakeholder Engagement

Dátum konania od: 21.10.2024

Dátum konania do: 25.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 08.08.2024

Miesto konania: Vienna, Austria / Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Strengthening Local Stakeholder Engagement

Prílohy:

MA-0186-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0186-2024_24-02318E_Encl.pdf
MA-0186-2024_24-02318E_NV.pdf

Aktualizácia: 25.06.2024