Medzinárodné Akcie

RW on Training in Neutron Imaging

Názov akcie: RW on Training in Neutron Imaging

Dátum konania od: 28.08.2023

Dátum konania do: 01.09.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 02.06.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. TERMÍN MAAE na predkladanie nominácií bol predĺžený do 9. júna 2023.

Subjekt: RW on Training in Neutron Imaging

Prílohy:

MA-0186-2023_Invitation Letter TN-RER1022-2301882.pdf
MA-0186-2023_Information Sheet TN-RER1022-2301882.pdf
MA-0186-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 25.05.2023