Medzinárodné Akcie

Annual Training Workshop on Synchrotron Technologies and Techniques and their Applications

Názov akcie: Annual Training Workshop on Synchrotron Technologies and Techniques and their Applications

Dátum konania od: 21.10.2024

Dátum konania do: 25.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 05.07.2024

Miesto konania: Trieste, Italy

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Annual Training Workshop on Synchrotron Technologies and Techniques and their Applications

Prílohy:

MA-0185-2024_24-02212E_Encl.pdf
MA-0185-2024_24-02212E_NV.pdf

Aktualizácia: 25.06.2024