Medzinárodné Akcie

Annual Meeting of the International Network for Nuclear Security Training and Support Centres

Názov akcie: Annual Meeting of the International Network for Nuclear Security Training and Support Centres

Dátum konania od: 18.07.2022

Dátum konania do: 22.07.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 10.06.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Annual Meeting of the International Network for Nuclear Security Training and Support Centres

Prílohy:

MA-0185-2022_22-02262E_NV.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022