Medzinárodné Akcie

Workshop on Funding for Long Term Nuclear Liabilities

Názov akcie: Workshop on Funding for Long Term Nuclear Liabilities

Dátum konania od: 16.12.2024

Dátum konania do: 19.12.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.08.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Workshop on Funding for Long Term Nuclear Liabilities

Prílohy:

MA-0184-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0184-2024_24-02158E_Encl.pdf
MA-0184-2024_24-02158E_NV.pdf

Aktualizácia: 25.06.2024