Medzinárodné Akcie

Meeting of the Steering Committee on Regulatory Capacity Building

Názov akcie: Meeting of the Steering Committee on Regulatory Capacity Building

Dátum konania od: 30.09.2024

Dátum konania do: 04.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 28.06.2024

Miesto konania: Vienna, Austria / Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Meeting of the Steering Committee on Regulatory Capacity Building

Prílohy:

MA-0183-2024_24-02173E_Encl.pdf
MA-0183-2024_24-02173E_NV.pdf

Aktualizácia: 24.06.2024