Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on the Implications of the International Commission on Radiation Units and Measurements Report 95 on Operational Quantities for External Radiation Exposure

Názov akcie: Technical Meeting on the Implications of the International Commission on Radiation Units and Measurements Report 95 on Operational Quantities for External Radiation Exposure

Dátum konania od: 21.10.2024

Dátum konania do: 23.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 20.08.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on the Implications of the International Commission on Radiation Units and Measurements Report 95 on Operational Quantities for External Radiation Exposure

Prílohy:

MA-0182-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0182-2024_24-02151E_Encl.pdf
MA-0182-2024_24-02151E_NV.pdf

Aktualizácia: 24.06.2024