Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on On-line Monitoring of Plant Process and Instrumentation and Control Systems and Components

Názov akcie: Technical Meeting on On-line Monitoring of Plant Process and Instrumentation and Control Systems and Components

Dátum konania od: 12.11.2024

Dátum konania do: 15.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.08.2024

Miesto konania: Vienna, Austria / Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on On-line Monitoring of Plant Process and Instrumentation and Control Systems and Components

Prílohy:

MA-0181-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0181-2024_24-02471E_Encl.pdf
MA-0181-2024_24-02471E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 24.06.2024