Medzinárodné Akcie

Regional Coordination Meeting

Názov akcie: Regional Coordination Meeting

Dátum konania od: 06.06.2023

Dátum konania do: 08.06.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 03.04.2023

Miesto konania: Dushanbe, Tajikistan

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Regional Coordination Meeting

Prílohy:

MA-0181-2023_tc-meeting-form.rtf
MA-0181-2023_Invitation.pdf
MA-0181-2023_Information sheet.pdf

Aktualizácia: 09.03.2023