Medzinárodné Akcie

Workshop on leadership and integrated management System

Názov akcie: Workshop on leadership and integrated management System

Dátum konania od: 01.01.2023

Dátum konania do: 31.12.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 13.06.2022

Miesto konania: Bratislava

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Ide o prieskum záujmu o organizovanie národného workshopu v SR. V prípade záujmu o účasť na takomto workshope nás kontaktujte. Termín konania akcie je informatívny, v prípade záujmu o uskutočnenie tejto akcie bude termín oznámený. V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: jana.szelecka@ujd.gov.sk alebo na tel. č.: +421 2 5822 1118.

Subjekt: Workshop on leadership and integrated management System

Prílohy:

MA-0181-2022_Workshop on leadership and integrated management System.pdf

Updated: 22.08.2023