Medzinárodné Akcie

INSA ITC on Nuclear Safeguards “Fundamentals of IAEA Safeguards and Establishment of State´s Infrastructure”

Názov akcie: INSA ITC on Nuclear Safeguards “Fundamentals of IAEA Safeguards and Establishment of State´s Infrastructure”

Dátum konania od: 29.05.2023

Dátum konania do: 02.06.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 24.03.2023

Miesto konania: Daejeon, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov .Po odoslaní nominácie bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: INSA ITC on Nuclear Safeguards "Fundamentals of IAEA Safeguards and Establishment of State´s Infrastructure"

Prílohy:

MA-0180-2023_INSA ITC on Nuclear Safeguards.pdf

Aktualizácia: 06.03.2023