Medzinárodné Akcie

RW on Capacity Building and Competence Assessment for Regulatory Bodies

Názov akcie: RW on Capacity Building and Competence Assessment for Regulatory Bodies

Dátum konania od: 05.09.2022

Dátum konania do: 09.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 24.06.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: RW on Capacity Building and Competence Assessment for Regulatory Bodies

Prílohy:

MA-0180-2022_22-02142E_NV.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022