Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Cost-effective Solutions in the Radioactive Waste Management for Small Modular Reactors SMRs and Decommissioning by Design

Názov akcie: Interregional Training Course on Cost-effective Solutions in the Radioactive Waste Management for Small Modular Reactors SMRs and Decommissioning by Design

Dátum konania od: 02.09.2024

Dátum konania do: 06.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 27.06.2024

Miesto konania: St. Petersburg, Russian Federation

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Training Course on Cost-effective Solutions in the Radioactive Waste Management for Small Modular Reactors SMRs and Decommissioning by Design

Prílohy:

MA-0179-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0179-2024_EVT2400887 Information Sheet.pdf
MA-0179-2024_EVT2400887 Invitation Letter.pdf

Aktualizácia: 19.06.2024