Medzinárodné Akcie

29th INSA ITC on Nuclear Security “Nuclear Security Infrastructure and Systems”

Názov akcie: 29th INSA ITC on Nuclear Security “Nuclear Security Infrastructure and Systems”

Dátum konania od: 12.06.2023

Dátum konania do: 16.06.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 07.04.2023

Miesto konania: Daejeon, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov .Po odoslaní nominácie bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: 29th INSA ITC on Nuclear Security "Nuclear Security Infrastructure and Systems"

Prílohy:

MA-0179-2023_29th INSA ITC on Nuclear Security.pdf

Aktualizácia: 06.03.2023