Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Funding, Financing and other Economic Aspects in Nuclear Infrastructure Development

Názov akcie: Interregional Training Course on Funding, Financing and other Economic Aspects in Nuclear Infrastructure Development

Dátum konania od: 18.11.2024

Dátum konania do: 25.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 16.08.2024

Miesto konania: Dunkerque and Paris, France

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Training Course on Funding, Financing and other Economic Aspects in Nuclear Infrastructure Development

Prílohy:

MA-0178-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0178-2024_TN-INT2024-2400496 Information sheet.pdf
MA-0178-2024_TN-INT2024-2400496 - NLO Invitation Letter.pdf

Aktualizácia: 19.06.2024