Medzinárodné Akcie

11th European Symposium on Paediatric Nuclear Medicine

Názov akcie: 11th European Symposium on Paediatric Nuclear Medicine

Dátum konania od: 11.05.2023

Dátum konania do: 14.05.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 24.03.2023

Miesto konania: Girona, Spain

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: 11th European Symposium on Paediatric Nuclear Medicine

Prílohy:

MA-0178-2023_Invitation Letter.pdf
MA-0178-2023_Information Sheet.pdf
MA-0178-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 06.03.2023