Medzinárodné Akcie

Second Technical Meeting on Plasma Disruptions and their Mitigation

Názov akcie: Second Technical Meeting on Plasma Disruptions and their Mitigation

Dátum konania od: 19.07.2022

Dátum konania do: 22.07.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 01.06.2022

Miesto konania: Saint-Paul-lez-Durance, France

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Second Technical Meeting on Plasma Disruptions and their Mitigation

Prílohy:

MA-0178-2022_22-02093E_NV.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022