Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on Teaching Nuclear Technologies at the University Level – predĺženie termínu na prihlasovanie

Názov akcie: Regional Workshop on Teaching Nuclear Technologies at the University Level – predĺženie termínu na prihlasovanie

Dátum konania od: 26.08.2024

Dátum konania do: 30.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 09.07.2024

Miesto konania: Tartu, Estonia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Workshop on Teaching Nuclear Technologies at the University Level - predĺženie termínu na prihlasovanie

Prílohy:

MA-0177-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0177-2024_Information Sheet.pdf
MA-0177-2024_Invitation Letter.pdf

Aktualizácia: 08.07.2024