Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on the Coordination of Activities and Projects Related to the Safety of Geological Disposal

Názov akcie: Technical Meeting on the Coordination of Activities and Projects Related to the Safety of Geological Disposal

Dátum konania od: 05.09.2022

Dátum konania do: 09.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 15.07.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on the Coordination of Activities and Projects Related to the Safety of Geological Disposal

Prílohy:

MA-0177-2022_22-02010E.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022