Medzinárodné Akcie

Interregional Workshop on Advances in Small Modular Reactor and Microreactor Designs – predĺženie termínu na prihlasovanie

Názov akcie: Interregional Workshop on Advances in Small Modular Reactor and Microreactor Designs – predĺženie termínu na prihlasovanie

Dátum konania od: 02.09.2024

Dátum konania do: 06.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 11.07.2024

Miesto konania: Shanghai, China

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Workshop on Advances in Small Modular Reactor and Microreactor Designs - predĺženie termínu na prihlasovanie

Prílohy:

MA-0176-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0176-2024_ME-INT2023-EVT2301235_Information Sheet.pdf
MA-0176-2024_ME-INT2023-2301235 Invitation Letter Shanghai, China.pdf

Aktualizácia: 08.07.2024