Medzinárodné Akcie

Molten Salt Reactor Workshop

Názov akcie: Molten Salt Reactor Workshop

Dátum konania od: 05.11.2024

Dátum konania do: 07.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 11.10.2024

Miesto konania: Knoxville, Tennessee, USA

Poznámka: Individuálne prihlasovanie.

Subjekt: Molten Salt Reactor Workshop

Prílohy:

MA-0175-2024_Molten Salt Reactor Workshop_Information Sheet.pdf

Aktualizácia: 17.06.2024