Medzinárodné Akcie

RTC on Gamma Radiation Processing Dosimetry

Názov akcie: RTC on Gamma Radiation Processing Dosimetry

Dátum konania od: 15.05.2023

Dátum konania do: 19.05.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 14.03.2023

Miesto konania: Budapest, Hungary

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RTC on Gamma Radiation Processing Dosimetry

Prílohy:

MA-0175-2023_Invitation.pdf
MA-0175-2023_Information Sheet.pdf
MA-0175-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 03.03.2023