Medzinárodné Akcie

Advanced TC on Characterization, Dating and Data Interpretation of Natural Heritage Materials and Objects with Accelerator-Based and Complementary Analytical Techniques

Názov akcie: Advanced TC on Characterization, Dating and Data Interpretation of Natural Heritage Materials and Objects with Accelerator-Based and Complementary Analytical Techniques

Dátum konania od: 17.10.2022

Dátum konania do: 21.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.07.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Advanced TC on Characterization, Dating and Data Interpretation of Natural Heritage Materials and Objects with Accelerator-Based and Complementary Analytical Techniques

Prílohy:

MA-0175-2022_22-01936E_NV.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022