Medzinárodné Akcie

Technical Meeting for National Coordinators of the International Reporting System for Operating Experience on Recent Events at Nuclear Power Plants

Názov akcie: Technical Meeting for National Coordinators of the International Reporting System for Operating Experience on Recent Events at Nuclear Power Plants

Dátum konania od: 14.10.2024

Dátum konania do: 18.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 25.07.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting for National Coordinators of the International Reporting System for Operating Experience on Recent Events at Nuclear Power Plants

Prílohy:

MA-0174-2024_24-02228E_Encl.pdf
MA-0174-2024_24-02228E_NV.pdf

Aktualizácia: 17.06.2024