Medzinárodné Akcie

Training Workshop on the Development of Severe Accident Management Guidelines Using the IAEA’s Severe Accident Management Guideline Development Toolkit

Názov akcie: Training Workshop on the Development of Severe Accident Management Guidelines Using the IAEA’s Severe Accident Management Guideline Development Toolkit

Dátum konania od: 05.12.2022

Dátum konania do: 09.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 05.10.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Workshop on the Development of Severe Accident Management Guidelines Using the IAEA’s Severe Accident Management Guideline Development Toolkit

Prílohy:

MA-0174-2022_22-01867E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022