Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on the Decommissioning of Heavy Water Reactors

Názov akcie: Technical Meeting on the Decommissioning of Heavy Water Reactors

Dátum konania od: 09.12.2024

Dátum konania do: 13.12.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 04.10.2024

Miesto konania: Vienna, Austria / Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on the Decommissioning of Heavy Water Reactors

Prílohy:

MA-0173-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0173-2024_24-02316E_Encl.pdf
MA-0173-2024_24-02316E_NV.pdf

Aktualizácia: 17.06.2024