Medzinárodné Akcie

TM on Good Practices in the Establishment of Radioactive Waste Inventories

Názov akcie: TM on Good Practices in the Establishment of Radioactive Waste Inventories

Dátum konania od: 01.08.2022

Dátum konania do: 04.08.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 07.06.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Good Practices in the Establishment of Radioactive Waste Inventories

Prílohy:

MA-0173-2022_22-01950E_NV.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022