Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Advanced Manufacturing and Qualification Programmes for New Materials for Small Modular Reactors and Non-Water Cooled Reactors: Safety Considerations

Názov akcie: Technical Meeting on Advanced Manufacturing and Qualification Programmes for New Materials for Small Modular Reactors and Non-Water Cooled Reactors: Safety Considerations

Dátum konania od: 18.11.2024

Dátum konania do: 21.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 09.08.2024

Miesto konania: Vienna, Austria / Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Advanced Manufacturing and Qualification Programmes for New Materials for Small Modular Reactors and Non-Water Cooled Reactors: Safety Considerations

Prílohy:

MA-0172-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0172-2024_24-02361E_Encl.pdf
MA-0172-2024_24-02361E_NV.pdf

Aktualizácia: 17.06.2024