Medzinárodné Akcie

TM on the Management of Hazardous Waste Arising from the Operation and Decommissioning of Nuclear Facilities

Názov akcie: TM on the Management of Hazardous Waste Arising from the Operation and Decommissioning of Nuclear Facilities

Dátum konania od: 15.05.2023

Dátum konania do: 19.05.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 20.03.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Management of Hazardous Waste Arising from the Operation and Decommissioning of Nuclear Facilities

Prílohy:

MA-0172-2023_23-00525E_Encl.pdf

Aktualizácia: 27.02.2023