Medzinárodné Akcie

TM on the Structural Behaviour of Fuel Assemblies in Water Cooled Reactors

Názov akcie: TM on the Structural Behaviour of Fuel Assemblies in Water Cooled Reactors

Dátum konania od: 24.10.2022

Dátum konania do: 28.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.06.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Structural Behaviour of Fuel Assemblies in Water Cooled Reactors

Prílohy:

MA-0172-2022_22-01949E_NV.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022